Pressupost Municipal 2018

NOUS PLANS D'OCUPACIÓ, MÉS SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL, HABITATGE DE LLOGUER I MILLORES ALS EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA

El Ple del mes de desembre va aprovar el pressupost municipal per a 2017 –amb els vots a favor de l’Equip de Govern, l’abstenció del PP i el vot en contra del Partit Demòcrata i Ciutadans– previst en 24,9 M d’euros (27,5 M d’euros si se li suma el pressupost de l’empresa pública). Això suposa un increment de prop de 3 M d’€ més respecte l’any passat.

Aquest augment de recursos permet recuperar el ritme de despesa de pressupostos anteriors a la crisi econòmica, i donar compliment als compromisos del Pla d’Actuació Municipal (PAM). Es prioritzen projectes d’ocupació amb més de 500.000 €, programes i serveis d’atenció social (atenció a la gent gran, ajuts d’emergència, etc) per valor de 775.000 €, la promoció d’habitatge de lloguer amb 400.000 € i es potencia la sostenibilitat i el respecte al medi ambient amb un nou servei que vetllarà per la neteja, la recollida de residus, el transport, projectes europeus, suport a entitats i la protecció del medi ambient amb 2.320.000 €. 

Pressupost 2016
grafic
Pressupost 2016

1,9 MILIONS D'PER A INVERSIONS

L’increment de 3 M d’€ del pressupost ve donat pel creixement d’ingressos tot i no haver augmentat els impostos municipals. En aquesta línia, es va optar per congelar de cara a 2017 el principal tribut que afecta la ciutadania, l’IBI.

També creix la inversió, amb 1,9 M d’€ que es destinaran, principalment, a la millora d’equipaments i de la via pública, a millores d’eficiència energètica, a la reserva de diners per a l’adquisició de la Sala Municipal de l’Ateneu i al pagament de l’expropiació de la parcel·la del Pont Reixat.

Es continua mantenint una càrrega financera baixa: l’endeutament previst per a final de 2017 és d’un 23,32%, quan el límit legal establert per als municipis se situa en el 110%.

 
CONSULTA EL PRESSUPOST MUNICIPAL
MÉS INFORMACIÓ