Educació


El Servei d’Educació gestiona les competències municipals en matèria d'educació i formació, els centres propis i tots els serveis que crea l’Ajuntament per promoure la participació i millora de l’acció educativa del municipi.

A Sant Just Desvern hi ha tres centres públics d’infantil i primària –Canigó, Montseny i Montserrat-, un de secundària -l’Institut Sant Just-, l’Escola Bressol Municipal Marrecs per a infants de 0-3 anys, l’Escola de Persones Adultes, i el Servei Local de Català.

A cop d’ull es poden veure, en aquesta pàgina, els apartats que es corresponen amb les diferents etapes de la vida, perquè l’educació és present en totes i cadascuna d’elles per mitjà d’un ampli ventall d’activitats i accions que diferents persones, institucions i entitats realitzen al municipi treballant per dur a terme un veritable projecte de ciutat educadora.

Des de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i amb la implicació d’institucions, entitats i persones a títol individual i col·lectiu es treballa per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d’una ciutat més justa, solidària i intercultural; on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències. Podeu consultar tota la informació referent a les ciutats educadores, clicant aquí (http://www.edcities.org/dia-internacional-cat/)