Participació

La participació ciutadana és un dels grans pilars de les societats democràtiques perquè educa per a una altra manera de fer política basada en la proximitat, la transparència i en el diàleg amb la ciutadania per fer-la partícip de les decisions que afecten el municipi. 

En aquesta línia, l’Ajuntament de Sant Just ha obert espais i canals per promoure i facilitar la col·laboració entre el govern i la ciutadania amb la intenció de conèixer les seves propostes, inquietuds i suggeriments.

 

A banda dels processos participatius que es posen en marxa puntualment, a Sant Just Desvern existeixen 10 Consells sectorials de participació. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per al municipi com ara: l’educació, la cultura, l’esport, la salut, els serveis socials, el medi ambient, la cooperació i la solidaritat, les polítiques de gènere, la joventut i altres similars. Aquests consells, formats per persones vinculades a institucions, entitats locals o a títol individual, tenen caràcter consultiu. Podeu consultar més informació referida als consells a la seu electrònica.


Consell Escolar Municipal
Consell Municipal de Cultura
Consell Municipal de Serveis Socials
Consell Municipal d’Esports
Consell Municipal de Medi ambient i Sostenibilitat
Consell de Solidaritat i Immigració
Consell Municipal de la Dona
Consell Municipal de Joventut
Consell de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat
Consell Municipal de Salut