Joventut

El Consell Municipal de Joventut és l’òrgan d’interlocució constant amb les entitats en relació a les polítiques de joventut del municipi. El Pla Jove, que s’ha elaborat amb la participació del teixit assocatiu i el mateix Consell, regeix les polítiques adreçades a la gent jove a Sant Just Desvern. 

El Casal de Joves és l’equipament lúdic de referència per a aquest col·lectiu, amb una programació estable de cursos, tallers, xerrades... que es fa d’acord amb la demanda del jovent. A més, és seu d’entitats, a banda dels grups que assagen als bucs musicals amb què compta l’equipament. El Punt d’Informació Juvenil al Casal i als centres de secundària contribueixen a millorar la comunicació i la informació al col·lectiu. També hi ha una oferta específica d’activitats per a la franja 12-18 anys. 

El suport a la creació i difusió artística és un altre pilar essencial en la política de joventut. Els espais per a projectes creatius d’arts visuals i plàstiques de l’edifici municipal Sant Just-Proecsa permet, a mode de viver de projectes, desenvolupar el talent artístic jove cap a una perspectiva d’autocupació. 

Les polítiques d’habitatge públic han facilitat també el lloguer per al jovent en diferents promocions.+ info 

PROMUNSA, Empresa Municipal de l'Habitatge
de Sant Just Desvern
www.promunsa.cat

+ informació Direcció General de Joventut,
Organisme encarregat de definir, de coordinar i d’impulsar
les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya.
www.gencat.cat/
Adolescència i Joventut de B Aj. BCN Portal d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona,
pots informar-te sobre estudis, feina, opcions per fer estades
a l'estranger, salut, associacionisme, habitatge, equipaments
i recursos per a joves i adolescents...

w110.bcn.cat/
Barcelona Activa Barcelona Activa, impulsa el creixement econòmic
de Barcelona i la seva Àrea metropolitana
www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/index.jsp
Habitatge Jove Lloguer de pisos, apartaments, habitacions en pisos compartits
per 
estudiants internacionals a Barcelona. Guia de residències
universitàries, 
apartaments turístics, albergs, hostals... estades
curtes.
www.habitatgejove.com

>