Gestió tributària

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un servei creat per la Diputació de Barcelona per col·laborar en la recaptació dels tributs municipals dels ajuntaments com el de Sant Just Desvern per facilitar a la ciutadania el compliment de les obligacions tributàries.

Entre d’altres, l’ORGT s’encarrega de la liquidació i recaptació d’impostos de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles, obres, taxes, contribucions segons ordenances municipals, multes de trànsit. També ofereix serveis relatius a canvis de titularitat, assistència a la ciutadania per a autoliquidacions, declaracions tributàries i altres qüestions relacionades amb la gestió tributària en general.

Per accedir al web de l’Organisme de Gestió Tributària feu clic aquí.