Habitatge

L’Ajuntament porta més de 20 anys fent habitatge públic a través de l’Empresa Municipal de l’Habitatge, Promunsa. Gràcies a això, al voltant d’un 20% de la població viu en habitatges de promoció pública.

 També s’han dut a terme operacions urbanístiques i convenis amb altres entitats que han permès construir i posar a disposició de la ciutadania, habitatge públic de lloguer i de venda a preu molt més assequible que el del mercat lliure. 

Tot i que la voluntat és beneficiar la població en el seu conjunt, les diferents promocions han procurat introduir els elements que han afavorit l’accés a l’habitatge del jovent i de la gent gran. Aquesta i altres prioritats es recullen en el Pla Local de l’Habitatge (PLH), un instrument de planificació i programació de les polítiques municipals d’habitatge i de concertació amb la Generalitat.
 

>