Gent gran

Des dels serveis municipals es treballa de forma anticipada per poder planificar i cobrir les necessitats socials bàsiques –assistencials, preventives i de promoció personal i comunitària. Aquest és l’objectiu de la Xarxa d’Atenció Social a Persones Grans, mitjançant la qual s’han impulsat diferents accions com els habitatges de lloguer amb serveis, el Centre Social El Mil·lenari i la Residència-Centre de Dia a les Basses de Sant Pere.

Els serveis de proximitat complementen aquests projectes i tenen per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones sol·licitants i donar suport complementari en situacions en què és necessària una intervenció externa. L’atenció social, l’ajut a domicili, les teleassistències o els cursos de formació i aprenentatge en són alguns exemples.