Seguretat ciutadana

App Store  

La policia local vetlla pel respecte a les lleis, reglaments, ordenances, normatives municipals i per la convivència ciutadana. També col·labora amb la resta de cossos de seguretat i amb la institució judicial, i manté una estreta relació amb protecció civil. 

La major part dels serveis que presta són de tipus assistencial, entre els quals hi ha: informació ciutadana, menors (absentisme escolar, maltractaments, etc), participació en la prevenció, urgències socials (violència de gènere, problemes psíquics, drogues...), urgències mèdiques (informació, assistència, trasllats...), etc. També fan controls i vigilància al Parc Natural de Collserola (policia mediambiental), imparteixen classes d’educació vial a les escoles i són un pilar fonamental en el Circuit d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere.

 Policia Local de Sant Just Desvern
 c/ Can Padroseta, 2.
 Telèfon: 93 473 10 92
 Mossos d'Esquadra
 Comissaria d'Esplugues-Sant Just Desvern
 Carrer de Laureà Miró, s/n. Sector Sant Llorenç
 Telèfon: 93 413 99 00