Casaments Civils

AVÍS: Tenint en compte la situació sanitària i les restriccions derivades de la Covid-19, la gestió de les cerimònies civils varia i s’adequa a la normativa vigent en cada moment. Fins al moment en que no siguin exigibles mesures preventives, es limita a UNA el nombre màxim de cerimònies per dia.

La informació i prereserva de data de la cerimònia de casament s’ha de fer a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, tel. 93 480 48 00), de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h. 

Entre 3 mesos i 1 mes abans de la data reservada, cal presentar la sol·licitud de casament civil al Registre General de l’Ajuntament. Per fer la reserva de la data, s’ha d’haver iniciat l’expedient de matrimoni al Jutjat de Pau o al Registre Civil que correspongui. Calendari casaments 2022

REQUISITS

Tenir vincle amb el municipi. Constar al Padró municipal d’habitants o haver-hi constat (almenys un dels dos membres de la parella) o acreditar que treballa actualment al municipi (almenys un dels dos membres de la parella).

DOCUMENTACIÓ NECESSSÀRIA

·      Sol·licitud/formulari emplenat i signat per la parella.

·      Fotocòpia del DNI de cada un dels membres de la parella.

·      Fotocòpia del DNI de dos testimonis (majors d’edat). Art. 57 Codi civil

·      Documentació que facilita el Registre Civil autoritzant el casament

·      Liquidació de la taxa vigent per a l’expedició dels documents administratius.

TIPUS DE CASAMENTS

1. No cerimoniós:

 √ Es programen segons l’agenda, de dilluns a divendres (de 9 a 14h).

 √ Espais disponibles:

a) Despatx (capacitat per a 8 persones). En el moment de la reserva s’informarà de la capacitat
vigent de la sala en funció de la normativa davant la Covid-19.

b) Despatx (capacitat per a 14 persones). En el moment de la reserva s’informarà de la
capacitat vigent de la sala en funció de la normativa davant la Covid-19.

2. Cerimoniós: 

  √ Dates segons calendari. Aquest calendari pot patir variacions en funció de la situació sanitària vigent.

  √ Espais disponibles: 

a)      Casa de Cultura Can Ginestar -Sala Isidor Cònsul i Giribet- (capacitat per a 70 persones). En el moment de la reserva s’informarà de la capacitat vigent de la sala en funció de la normativa davant la Covid-19.
Lloguer de la Sala: cal abonar el lloguer de la Sala a l’empresa concessionària del servei (consergeria de Can Ginestar). La Sala es pot visitar.

 

b)      A la Casa de la Vila – Sala de Sessions - (capacitat per a 70 persones). En el moment de la reserva s’informarà de la capacitat vigent de la sala en funció de la normativa davant la Covid-19.
Lloguer de la Sala: cal abonar-ne l’import en el moment de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament. Taxa per a la utilització d’espais de la Casa de la Vila. Ordenança fiscal núm. 24. Art. 5, punt 1.a Import: 279,03 euros).