Polítiques de gènere

L’Ajuntament de Sant Just Desvern vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat, mitjançant dos instruments fonamentals que són les polítiques d’igualtat d’oportunitats i de les polítiques de gènere. Aquestes polítiques es treballen a través del Pla Municipal de Gènere i del Pla Intern d’Igualtat.

El 2018, Sant Just es declara municipi feminista i es compromet a desplegar el Decàleg per a la construcció de ciutats feministes

La lluita contra la violència masclista és una prioritat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Aquesta xacra continua cobrant-se desenes de vides cada any. Malgrat els esforços legals i econòmics, els feminicidis no s’aturen, i són milers les dones que pateixen agressions en els carrers i en les seves pròpies llars. Per això, el compromís de Sant Just per eliminar la violència de gènere es desplega a través de diferents serveis i recursos: a través del Circuit d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere, de xerrades i tallers de coeducació, de campanyes de sensibilització, accions per viure festes respectuoses i lliures de sexisme...Baixa't l'aplicació Google Play - App Store


1.a El consell municipal de les dones
Es va crear l’any 2002 i és l’òrgan consultiu i de participació sectorial per a l’elaboració i el seguiment de les polítiques per a la igualtat d’oportunitats i de gènere.

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de les Dones de Sant Just Desvern

Convocatòries i actes de les reunions

1.b La regidoria de polítiques de gènere
Es va crear l’any 2006.
Actualment els objectius estratègics de la regidoria són:
• Impulsar accions de forma transversal per combatre les desigualtats de gènere
• Desenvolupar les accions previstes en el Pla Municipal de Gènere
• Oferir assessorament, acompanyament i serveis a les dones per donar resposta a les seves necessitats, especialment a aquelles que pateixen o han patit violència masclista amb l’objectiu de fomentar el seu apoderament i millorar la seva qualitat de vida, a través d’una atenció psicològica tant individual com grupal.
 
1.c Els plans municipals de gènere
Els principals àmbits d’actuació d’aquests plans són la conscienciació i la sensibilització de la població, la prevenció i la lluita contra la violència de gènere, la informació, l’assessorament i els serveis de suport a les dones i el foment de la participació de les dones. 

El I Pla Municipal de Gènere 2006-2010, es va prorrogar tàcitament fins a 2014. El II Pla Municipal de Gènere fa especial incidència en la prevenció de la violència masclista, la coeducació, el treball i la repercussió de la crisi en les dones i les noves masculinitats.
 
1.d El pla intern d'igualtat
Les accions fonamentals del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament són garantir la consolidació d’una cultura organitzativa igualitària entre dones i homes, combatre la bretxa salarial, millorar la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de selecció i promoció, reforçar la formació en gènere de la plantilla, generalitzar l’ús del llenguatge no sexista en totes les àrees de l’Ajuntament i millorar les eines de prevenció de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat sexual i/o orientació sexual.

2.a Coeducació
Concepte La coeducació neix d’un concepte que presenta la cultura amb tota la seva globalitat, accepta les diferències personals sense confondre-les amb les diferències de gènere i adequa els processos d’ensenyament-aprenentatge a les característiques psicopedagògiques, socials i afectives de l’alumnat sense cap tipus de discriminació.

Hi ha molta distància entre educació i escola mixta. L’escola mixta agrupa en una mateixa aula nens i nenes però no incorpora al món acadèmic tot el que té a veure amb el món i el saber de les dones. Coeducar significa educar conjuntament nens i nenes i nois i noies, en la idea que hi ha diferents mirades i visions del món; diferents experiències i aportacions fetes per dones i homes.

Instruments
• Les guies de coeducació per als centre educatius.
• Les comissions de coeducació en els centres educatius.
• Les comissions de coeducació transversals de representants dels centres educatius, de l’administració local i dels consells de les dones.
• La tasca coeducativa a través de programes, projectes i activitats adreçats al col·lectiu jove i a la població general.

2.b Violència masclista
 

Concepte
La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat.
S’inclou en aquesta categoria tot acte de violència que té com a resultat possible o real, un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tinguin lloc aquests fets en la vida pública o en la privada.

Accions preventives
• La tasca continuada dels serveis socials municipals amb les persones i amb les famílies
• Els projectes y activitats coeducatives
• Les campanyes de sensibilització www.elbaixllobregat.cat
• Les activitats de sensibilització al voltant del 25 de novembre i del 8 de març
• Les declaracions institucionals

Serveis
• Circuit d’Atenció y Suport a les dones víctimes de violència masclista. Descarrega el document.
• PIAD Punt d’Informació i Atenció a les Dones, municipal
• Servei d’Assessorament Legal Gratuït a la Dona Maltractada amb advocades de Dona i Empresa
• Servei de primera acollida de l’associació Justdones, que es presta al Centre Cívic Salvador Espriu, els dimecres de 18,00 a 20,00 hores
• Servei de suport psicològic per a dones, que es sol·licita a través de l’Oficina de Gestió i Informació (OGI) de l’Ajuntament
• SIAD Servei d’Informació i Atenció a les dones, del Consell Comarcal del Baix Llobregat
• Servei d’assessorament jurídic per a dones, que es sol·licita a través del servei de primera acollida de Benestar Social de l’Ajuntament
• Servei de suport psicològic per a dones, que es sol·licita a través del servei de primera acollida de Benestar Social de l’Ajuntament
• SIE: Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat, al qual poden accedir les dones i els seus fills, a través dels serveis socials municipals

A Sant Just Desvern el Circuit d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència Masclista funciona des de l’any 2001, resultat del treball realitzat entre diferents agents (jutges, fiscalia, cossos de seguretat, professionals de Benestar Social i de Salut i l’Associació Just Dona).

Els objectius són:
• Oferir atenció integral a les dones
• Coordinar les actuacions dels sectors professionals i implicats
• Protegir les dones víctimes de la violència masclista
• Detectar els casos que estan en l’inici del procés de la violència masclista
• Evitar la victimització secundària de les dones
• Treballar per fer impensable la violència contra les dones i contra les persones en situació de desigualtat
• Aconseguir la plena integració social i econòmica de les dones

Qualssevol dona interessada pot adreçar-se a:
• Benestar Social de l’Ajuntament Sant Just
• Associació Just Dones
• Àrea Bàsica de Salut
• Centres Hospitalaris del territori
• Policia Local
• Mossos d’Esquadra (Unitat d’Atenció a la Víctima)
• Jutjats

En cadascuna d’aquestes vies d’entrada es donarà la informació necessària i en funció de la situació (d’urgència o no) s’activarà un pla d’intervenció.

Enllaços i telèfons de contacte:
• Emergències: 112
• Atenció dones víctimes de violència: 900 900 120
• Enllaç a Departament d'Interior de la Generalitat: www.gencat.cat/dirip/
• Servei d'Assessorament Legal Gratuït la Dona Maltractada: 699 985 555
• Telèfon urgència a Sant Just: Policia Local: 93 473 10 92
• Enllaç consulta dades de violència de gènere: www.elbaixllobregat.cat

3.a Consell Municipal de les Dones de Sant Just Desvern
• Es va constituir formalment en el Ple Municipal del 20 de novembre de 2012
• És un espai de relació de diàleg i de compromís, amb la finalitat de treballar per aconseguir la igualtat de drets de les persones en una societat equitativa i respectuosa amb les diferències
• Està obert a totes les dones de Sant Just que vulguin participar-hi.
 
3.b Consell de les Dones del Baix Llobregat
Es va constituir el 7 de març de l’any 2007, com a resposta a una de les demandes del 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Està adscrit orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llobregat i és el primer espai participatiu de dones d’àmbit comarcal de tot Catalunya. Els seus principals objectius són impulsar les polítiques de gènere a les comarques, treballar per l’enfortiment de l’associacionisme, promoure el treball en xarxa i fomentar la participació de les dones en tots els àmbits.

Més informació a la web del Consell de les Dones del Baix Llobregat

3.c Associació JustDones
Es va constituir l’any 1992 amb els objectius de fomentar la igualtat entre les dones i els homes i de dinamitzar el teixit associatiu de les dones de Sant Just.

La seu està al Centre Cívic Salvador Espriu. Horari d’atenció: dimecres de 18 a 20 hores.
 


Servei d’Innovació i Ocupació de l’Ajuntament 
www.promocioeconomica.santjust.net/

Dades trimestrals d’atur, segregades per sexe: www.elbaixllobregat.cat/observatori

Dona i empresa
Associació creada a Sant Just a 2013 amb l’objectiu de visibililtzar els comerços i empreses de Sant Just portats per dones i unir esforços per crear noves oportunitats de negoci. 
www.donaiempresa.cat


L’Observatori de les dones en el mitjans de comunicació és una iniciativa pionera a Catalunya, que es va crear l’any 2000 com una eina dinamitzadora del debat públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de gènere. L’Ajuntament de Sant Just Desvern forma part de l’Observatori des de 2006.

És tracta d’un servei a disposició de les ciutadanes i ciutadans per fer visible i denunciar la utilització indeguda de la imatge de les dones als mitjans de comunicació. Una instància de participació ciutadana que fomenta l’anàlisi i la visió crítica dels mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la perspectiva de les dones.

Té com a objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació. L’objectiu final de l’Observatori és treballar per la transformació social, fomentar que els valors essencials de la nostra societat siguin interpretats des de la perspectiva de les dones.

Consulta els projectes i recursos de l’Observatori de les dones en els mitjans de Comunicació


Primera Miscel·lània de les dones de Sant Just Desvern
“La història de 50 dones de la primera meitat del s.XX” recull l’itinerari vital de 50 dones que han deixat la seva empremta en tots els espais de la ciutat, públics, privats, polítics, socials, domèstics o de vida quotidiana. Es tracta de  recuperar  la història de les dones construir la història de la ciutat donant valor i veu a les aportacions de totes les dones en tots els àmbits i aportar referents a les dones d’avui.

Segona Miscel·lània de les dones de Sant Just Desvern
“Santjustenques. Vides en democràcia” és un projecte multiformat que ha tingut el seu origen en una sèrie de 66 entrevistes i ha culminat amb la 2a Miscel·lània de dones de Sant Just Desvern, un llibre que recull el testimoni, les vivències i les reflexions de 66 dones de Sant Just Desvern nascudes entre les dècades de 1930 i 1950.

El conjunt de les seves històries personals dibuixa la realitat d’un període de transició i la construcció d’una democràcia en què les dones han jugat un paper decisiu. Les 66 protagonistes del llibre tenen orígens, carreres professionals i experiències vitals molt diverses, però tenen una cosa en comú: Sant Just ha marcat la seva història i elles han marcat la història de Sant Just.

Les converses enregistrades estan disponibles al web de l’emissora i es poden consultar també a través de codis QR inclosos al llibre Santjustenques.


11 DE FEBRER
El Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència va ser determinat l’any 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure la participació de les dones i les nenes en l’àmbit de la ciència en les mateixes condicions d’igualtat; fomentant la seva participació plena i equitativa en aquest àmbit.

En aquesta jornada es fan activitats i tallers per reflexionar sobre l'aportació de les dones a la ciència i animar les noies a estudiar carreres científiques i tecnològiques.

8 DE MARÇ
El Dia Internacional de la Dona reivindica la lluita de les treballadores per millorar les condicions laborals i socials de les dones. La història més estesa sobre la commemoració del 8 de març fa referència als fets que van succeir el 8 de març de 1908 en què van morir calcinades 146 treballadores de la fàbrica tèxtil Cotton de Nova York en un incendi provocat per les bombes que els van llançar davant la seva negativa a abandonar el tancament,  com a protesta pels baixos salaris i les indignes condicions de treball que patien.

També  es reconeix com a antecedent les manifestacions protagonitzades per obreres tèxtils a partir de novembre de 1908, també a Nova York, per denunciar igualment uns salaris i unes condicions de treball inacceptables, raó per la qual van ser tractades brutalment per la policia i arrestades, van patir fam, moltes van ser acomiadades, però van aconseguir les peticions reclamades.

El 8 de març de 1909 es va convocar una manifestació exigint millores de condicions per a les dones emigrades, l'abolició de l'explotació infantil i el dret de les dones a votar.

La Conferència Internacional de Dones Socialistes reunida a Copenhaguen en 1910, va proclamar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada de reivindicació i defensa dels drets de les dones, també denominada en ocasions com a Dia Internacional de la Dona o simplement Dia de la Dona.

Es tracta d’una jornada consolidada, dedicada a la reflexió sobre les condicions vitals i laborals de les dones arreu del món.

És una data de reflexió i de sensibilització sobre les diferents formes en què es manifesta la violència masclista en tot el món, la impunitat dels agressors en molts països, i sobre la prevenció des de la infància i l’adolescència. És també una jornada per celebrar els avenços legislatius, culturals i socials  que s’estan produint i és un record i un homenatge a totes les víctimes, que ho són pel fet de ser dones.

28 DE JUNY
El Dia per l'Alliberament de lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals, Bisexuals, Intersexuals, Queer i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides (LGTBIQ+) -també conegut com a Dia de l'Orgull Gai-, és una jornada festiva i reivindicativa amb la qual es demana la plena igualtat jurídica i social per a les persones LGTBIQ+ , així com la tolerància per la diversitat d'orientació sexual.

La festa commemora els fets que van passar el 28 de juny de 1969 a Nova York, quan la població LGTBI va sortir al carrer arran d'una batuda de la policia al bar gai de Stonewall Inn, situat al bohemi barri de Greenwich Village. La comunitat LGTBI s'hi va oposar i es va produir un fort enfrontament, que va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les persones agredides va ser immediata: milers d'homosexuals, transsexuals i simpatitzants es manifestaren solidàriament.

El 28 de juny de 1969 marca l'inici de l'activisme homosexual. En poc temps es van fundar organitzacions que defensaven els drets dels col·lectius LGTBI tant als Estats Units com a altres països. El 28 de juny de 1970 va tenir lloc la primera marxa de l'orgull gai a Nova York i Los Angeles per commemorar l'aniversari dels altercats.

25 DE NOVEMBRE
La data del 25 de novembre té en seu origen en les germanes Mirabal, tres activistes polítiques, brutalment assassinades per ordre del governant dominicà Rafael Trujillo en 1960.

És la data escollida pels organismes internacionals, governs i associacions de dones per unir forces i fer visible a tota la societat el problema de la violència masclista. Va ser proposada en 1981, en el primer “Encuentro Feminista de Latonoamérica y el Caribe”, que va tenir lloc a Bogotà. En 1999, el 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la violència vers la dona, per l’Organització de les Nacions Unides.

És una data de reflexió i de sensibilització sobre les diferents formes en què es manifesta la violència masclista en tot el món, la impunitat dels agressors en molts països, i sobre la prevenció des de la infància i l’adolescència. És també una jornada per celebrar els avenços legislatius, culturals i socials  que s’estan produint i és un record i un homenatge a totes les víctimes, que ho són pel fet de ser dones.