Festes Oficials


 Dilluns 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dissabte 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 30 de març  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 2 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dimarts 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 21 de maig  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dilluns 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dimecres 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Dimarts 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Divendres 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Dijous 1 de novembre  Tots Sants (Festa Estatal)
 Dijous 6 de desembre  Dia de la Constitució (Festa Estatal)
 Dissabte 8 de desembre  La Inmaculada (Festa Estatal)
 Dimarts 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dimecres 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just fixats per al curs 2017/18 són: divendres 13 d’octubre i dijous 7 de desembre de 2017. I dilluns 12 de febrer i dilluns 30 d'abril de 2018.


 Dimarts 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Divendres 19 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 22 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dimecres 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 10 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dilluns 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Dimarts 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dijous 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Dimecres 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dissabte 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Divendres 1 de novembre  Tots Sants (Festa Estatal)
 Divendres 6 de desembre  Dia de la Constitució (Festa Estatal)
 Dimecres 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dijous 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2018/19 són: divendres 2 de novembre, divendres 7 de desembre de 2018. I dilluns 4 i dimarts 5 de març de 2019