Festes Oficials

 Dimecres 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dilluns 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 10 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 13 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Divendres 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 1 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dimecres 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Dijous 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dissabte 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Divendres 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dilluns 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Dimarts 8 de desembre  La Immaculada (Festa Estatal)
 Divendres 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dissabte 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2020/21 són: divendres 30 d’octubre de 2020, dilluns 7 de desembre de 2020, dilluns 15 de febrer de 2021 i divendres 30 d'abril de 2021. Les festes locals per al 2021 són el 24 de maig i el 6 d’agost.