Festes Oficials

 Dissabte 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dijous 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 15 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 18 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dilluns 6 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Catalunya)
 Divendres 24 de juny Sant Joan (Festa Catalunya) 
 Dissabte 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dilluns 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Catalunya)
 Divendres 23 de setembre  (Festa Local)
 Dimecres 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal) 
 Dimarts 1 de novembre   Tots Sants (Festa Estatal)
 Dimarts 6 de desembre  Constitució (Festa Estatal)
 Dijous 8 de desembre  La Immaculada (Festa Estatal)
 Dilluns 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Ccatalunya)
Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2022/23 són: Dilluns 31 d’octubre de 2022, Divendres 9 de desembre de 2022,  Dilluns 20 de febrer de 2023, Divendres 17 de març de 2023 i Dimarts 2 de maig de 2023. Les festes locals del 2022 són el 6 d’agost de 2022 i el divendres 23 de setembre de 2022. Les festes locals del 2023 són: Dijous 6 d’abril de 2023 i Dilluns 26 de juny de 2023.