Festes Oficials

 Dimarts 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Divendres 19 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 22 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dimecres 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 10 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dilluns 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Dimarts 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dijous 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Dimecres 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dissabte 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Divendres 1 de novembre  Tots Sants (Festa Estatal)
 Divendres 6 de desembre  Dia de la Constitució (Festa Estatal)
 Dimecres 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dijous 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2019/20 són: dilluns 4 de novembre de 2019, divendres 31 de gener de 2020, dilluns 24 de febrer de 2020 i dimarts 2 de juny de 2020

 

 Dimecres 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dilluns 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 10 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 13 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Divendres 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 1 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dimecres 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Dijous 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dissabte 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Divendres 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dilluns 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Dimarts 8 de desembre  La Immaculada (Festa Estatal)
 Divendres 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dissabte 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2019/20 són: dilluns 4 de novembre de 2019, divendres 31 de gener de 2020, dilluns 24 de febrer de 2020 i dimarts 2 de juny de 2020