Festes Oficials

 Divendres 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dimecres 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 2 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 5 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dissabte 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 24 de maig  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dijous 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Divendres 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dissabte 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dimarts 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal) 
 Dilluns 1 de novembre   Tots Sants (Festa Estatal)
 Dilluns 6 de desembre  Constitució (Festa Estatal)
 Dimecres 8 de desembre  La Immaculada (Festa Estatal)
 Dissabte 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2020/21 són: dilluns 15 de febrer de 2021 i divendres 30 d'abril de 2021. Les festes locals per al 2021 són el 24 de maig i el 6 d’agost.

 

 Dissabte 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dijous 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 15 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 18 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dilluns 6 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Catalunya)
 Divendres 24 de juny Sant Joan (Festa Catalunya) 
 Dissabte 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dilluns 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Catalunya)
 Divendres 23 de setembre  (Festa Local)
 Dimecres 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal) 
 Dimarts 1 de novembre   Tots Sants (Festa Estatal)
 Dimarts 6 de desembre  Constitució (Festa Estatal)
 Dijous 8 de desembre  La Immaculada (Festa Estatal)
 Dilluns 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Ccatalunya)
Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just Desvern fixats per al curs 2021/22 són: 24 de setembre de 2021, 11 d’octubre de 2021, 7 de desembre de 2021 i 25 de febrer de 2022. Les festes locals són el 6 d’agost i el divendres 23 de setembre.