Mou-te en Bicicleta

La bicicleta s’està integrant cada cop més com un altre mitjà de transport habitual a la ciutat. I els seus beneficis són múltiples:saludable, ràpid –ja que es poden recórrer grans distàncies sense necessitat de realitzar un gran esforç- i ecològic, perquè no contamina. També fa molt menys soroll que un automóvil i és de fàcil conducció. 

Aquests són alguns dels motius pels quals l’Ajuntament vol potenciar el seu ús –tant de la bicicleta tradicional com de l’elèctrica. Actualment hi ha 36 zones amb aparcaments convencionals per a bicicletes i 2 bicibox en diferents zones del municipi. I l’objectiu és ampliar-ne els punts per facilitar al màxim que la ciutadania pugui deixar la seva bici a la via pública en les millors condicions. Per això s’inicia una campanya per tal que el veïnat faci noves propostes d’ aparcaments de bicicletes. Només cal emplenar un petit formulari amb el punt concret on es veu la necessitat d’habilitar un nou aparcament. 

Tot això ha d’anar acompanyat d’una xarxa de carrils bici que permeti moure’s amb facilitat, per la qual cosa l’Ajuntament treballa coordinadament amb altres municipis per connectar els diferents carrils bici.