ATENCIÓ TELEFÒNICA

 93 480 48 00
De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h
De dilluns a dijous, no festius, de 16 a 19 h
Del 6 al 31 d’agost, de dilluns a divendres no festius, de 9 a 14h

 900 102 658

De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h

ATENCIÓ PRESENCIAL (CITA PRÈVIA)
Sol·liciteu-la 
aquí o truqueu a l'Ajuntament.

ATENCIÓ TELEMÀTICA
Amb excepció de les altes, renovacions i canvis
de domicili al Padró Municipal d’Habitants, la
resta de tràmits es poden fer a través de la seu
electrònica, mitjançant una instància genèrica.

SUGGERIMENTS INCIDÈNCIES I QUEIXES
Gestió de residus (contenidors): residus@santjust.cat
Telf. o WhatsApp 635865285
Enllumenat de carrer (24h): 900131326
electrònica, mitjançant una instància genèrica.

Canal de suggeriments, queixes i propostes
App de Seguretat Ciutadana
I a través dels canals d'atenció telefònica