ATENCIÓ TELEFÒNICA

 93 480 48 00
De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h
De dilluns a dijous, no festius, de 16 a 19 h
 900 102 658

De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h
Del 29 de març al 9 d'abril de 2021 (Setmana Santa)
De 9 h a 14 h


ATENCIÓ PRESENCIAL (CITA PRÈVIA)
Sol·liciteu-la 
aquí o truqueu a l'Ajuntament.

ATENCIÓ TELEMÀTICA
Amb excepció de les altes, renovacions i canvis
de domicili al Padró Municipal d’Habitants, la
resta de tràmits es poden fer a través de la seu
electrònica, mitjançant una instància genèrica.