ATENCIÓ TELEFÒNICA

 93 480 48 00
De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h
De dilluns a dijous, no festius, de 16 a 19 h
 900 102 658

De dilluns a divendres, no festius, de 9 a 14 h

ATENCIÓ PRESENCIAL (CITA PRÈVIA)

Sol·liciteu-la aquí o truqueu a l'Ajuntament.
ATENCIÓ TELEMÀTICA

Amb excepció de les altes, renovacions i canvis
de domicili al Padró Municipal d’Habitants, la
resta de tràmits es poden fer a través de la seu
electrònica, mitjançant una instància genèrica.