Oficina Municipal d'Informació sobre Consum (OMIC)

Servei que informa, orienta i assessora la ciutadania de Sant Just Desvern sobre l’exercici dels seus drets i deures en consumir productes i/o serveis.

També s’adreça a les microempreses i al col·lectiu de professionals en règim autònom de Sant Just Desvern, a qui informa, assessora i orienta  respecte als seus drets i deures en matèria de consum respecte de la contractació dels serveis bàsics.

Altres serveis que es presten són les campanyes de sensibilització, tècniques de mediació i de resolució de conflictes i xerrades i conferències.

Horari d’atenció: dimecres de 10 a 14h. Cal demanar cita prèvia per telèfon 93 480 48 00a través del web santjust.cat o de l’app Aj. Sant Just Desvern

Servei de Promoció Econòmica,
Can Padroseta, s/n
08960 Sant Just Desvern
correu electrònic aj221.omic@santjust.cat


Documents d’interès

Full oficial de queixa/reclamació/denúncia

Model de cartell per als establiments que han de tenir fulls de  queixa / reclamació / denúncia a disposició del públic.

Declaració responsable quant a la consideració de microempresa

Instruccions i model de sol·licitud d’arbitratge


Links d'interés

Pàgina WEB de consum de la Generalitat de Catalunya

Pàgina WEB de consum de la Diputació de Barcelona

Codi de Consum de Catalunya

Avisos de l'Agència Catalana del Consum

Alertes  de l'Agència Catalana del Consum

Pàgina WEB sobre arbitratge de consum