Excursió matinal a la Vall d’Horta (Sant Llorenç de Munt)

A les 7 h, des de l’aparcament de l’Escola Montseny

Informació a: www.santjust.org/seas

Organitza: SEAS