Bicickits: maletes amb material per fer petites autoreparacions de bicicletes

D'11.30 h a 13 h, al Parc de Torreblanca,

Sessió informativa amb un tècnic que explicarà com fer aquestes reparacions. Dins de la Jugatecambiental del Parc de Torreblanca

Organitza: AMB i ajuntaments de St Feliu, St Joan i St Just