Ofici de Lectures i Laudes

A les 9 h, l'Església dels Sants Just i Pastor,

17 h, Celebració de la Passió del Senyor 19 h, Via Crucis pels entorns de la Parròquia

Organitza: Parròquia dels Sants Just i Pastor