Celebració de la Cena del Senyor

A les 20 h, a l'Església dels Sants Just i Pastor,

L’església romandrà oberta fins a les 23 h

Organitza: Parròquia dels Sants Just i Pastor