Solidaritat i cooperació

La cooperació amb el desenvolupament, l’aportació a altres institucions que treballen en l’àmbit de la cooperació i els drets humans i la sensibilització de la població són els tres grans eixos en que es vertebra la Regidora de Solidaritat i Cooperació. 

La principal subvenció de l’Ajuntament es destina a Sant Just Solidari, entitat que gestiona l’agermanament amb el municipi nicaragüenc de Camoapa, i altres projectes. També es fa una aportació anual al Fons Català de Cooperació, destinada a projectes a Llatinoamèrica i Àfrica.

 

>