Festes Oficials

  

 Divendres 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Dijous 13 d'abril  Dijous Sant (Festa Local)
 Divendres 14 d'abril  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 17 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dilluns 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 5 de juny  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dissabte 24 de juny  Sant Joan (Festa Catalunya)
 Dimarts 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Dilluns 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Dijous 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Dimecres 1 de novembre  Tots Sants (Festa Estatal)
 Dimecres 6 de desembre  Dia de la Constitució (Festa Estatal)
 Divendres 8 de desembre  La Inmaculada (Festa Estatal)
 Dilluns 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
Dimarts 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just fixats per al curs 2016/17 són: dilluns 31 d’octubre i divendres 9 de desembre de 2016. I dilluns 27 de febrer i divendres 17 març de 2017.


 Dilluns 1 de gener  Cap d’Any (Festa Estatal)
 Dissabte 6 de gener  Reis (Festa Estatal)
 Divendres 30 de març  Divendres Sant (Festa Estatal)
 Dilluns 2 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida (Festa Catalunya)
 Dimarts 1 de maig  Festa del Treball (Festa Estatal)
 Dilluns 21 de maig  Dilluns de Pasqua Granada (Festa Local)
 Dilluns 6 d'agost  Festa Major (Festa Local)
 Dimecres 15 d'agost  L'Assumpció (Festa Estatal)
 Dimarts 11 de setembre  Diada Nacional de Catalunya (Festa Catalunya)
 Divendres 12 d'octubre  Festa d'Espanya (Festa Estatal)
 Dijous 1 de novembre  Tots Sants (Festa Estatal)
 Dijous 6 de desembre  Dia de la Constitució (Festa Estatal)
 Dissabte 8 de desembre  La Inmaculada (Festa Estatal)
 Dimarts 25 de desembre  Nadal (Festa Estatal)
 Dimecres 26 de desembre  Sant Esteve (Festa Catalunya)
 Els dies de lliure disposició dels centres educatius de primària i secundària de Sant Just fixats per al curs 2017/18 són: divendres 13 d’octubre i dijous 7 de desembre de 2017. I dilluns 12 de febrer i dilluns 30 d'abril de 2018.