Batuda de caça menor

Durant el matí, a la Vall de Sant Just,

Cal extremar les precaucions a la zona, segons el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica. També el dia 23.

Organitza: Societat de Caçadors de Sant Just